اشاره آقای جعفری به احتمال مداخله نظامی آمریکا در سوریه به دلیل استفاده از اسلحه شیمیایی در این کشور است.
پس از آن که حدود سه هفته پیش، مناطقی در حومه دمشق هدف حمله شیمیایی قرار گرفت و طی آن، بیش از ۱۴۰۰ کشته شدند، کشورهای غربی و در راس آن ها آمریکا، بر ضرورت مداخله نظامی در سوریه به منظور مجازات نظام اسد تاکید کردند.
البته پس از آن روسیه طرحی ارائه داد که بر پایه آن سوریه اسلحه شیمیایی خود را تحت نظارت بین المللی قرار می‌دهد. بر سر این طرح آمریکا و روسیه به توافق رسیده اند و دولت سوریه هم آن را پذیرفت. از این رو مساله مداخله نظامی در سوریه به طور موقت منتفی شده است.