سرهنگ عبد الجبار العکيدی، فرمانده شورای نظامی انقلاب سوریه، روز چهارشنبه 11-9-2012 در مصاحبه ای با العربیه در واکنش به پیشنهاد جدید مسکو مبنی بر خنثی سازی سلاح های شیمیایی رژیم اسد در ازای جلوگیری از حمله نظامی غرب به سوریه، گفت:" این مانوری سیاسی و "معامله ای کثیف" میان رژیم اسد، روسیه وغرب است که ما آن را رد می کنیم."

العکیدی در این مصاحبه اظهار داشت:" آنچه در حال وقوع است در واقع تلاشی برای خارج کردن اوباما از بحرانی است که روسیه و رژیم اسد با این پیشنهاد برای او بوجود آورده اند."


وی در ادامه افزود:" خلع سلاح شیمیایی اسد هیچ سودی برای مردم سوریه ندارد بلکه تنها اقدامی جهت خدمت به اسرائیل خواهد بود".


وی افزود:" به نظر می رسد که جامعه بین المللی نسبت به ادامه کشتار مردم سوریه نگران نیست بلکه هدف خلع باقیمانده اسلحه شیمیایی اسد است. هنگامی که رژیم اسد با استفاده از توپ، تانک و خمپاره به کشتن مردم سوریه ادامه می داد کسی درباره خلع سلاح وی صحبت نمی کرد اما اکنون که صدای بکار گیری سلاح شیمیایی همه جا طنین انداز شده سخن از خلع سلاح اسد به میان می آید."


این فرمانده عالیرتبه ارتش ازد سوریه در پایان مصاحبه اش خطاب به سوری های مبارز در داخل این کشور، گفت:" سرخوردگی جامعه بین المللی، ناکامی اپوزیسیون و ضعف ساختار سیاسی آن در خارج برای حل بحران، ما را بر آن می دارد که متحد شده، تنها به خدا تکیه کنیم. ما با اتحاد نیروهای داخلی و به کمک ارتش آزاد سوریه می توانیم کشور را از سلطه رژیم اسد آزاد سازیم."


وی گفت:" شورای فرماندهی نظامی انقلاب سوریه هیچ راه حلی که سرنگونی اسد را در بر نداشته باشد، نمی پذیرد. سرنگونی رژیم اسد آرمانی است که هزاران آزاده از میان شریفترین فرزندان سوریه برای رسیدن به آن جان باختند".


سرهنگ العکیدی در پاسخ به سوالی درباره حضور افراد خارجی در ساختار نظامی ارتش آزاد سوریه گفت:" شمار افراد ارتش آزاد بالغ بر 200 هزار نفر است از این تعداد تنها 2 هزار نفر از آنها غیر سوری هستند."