.

۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

اعدام ۴زندانی در زاهدان

رژيم ضدبشری ولایت فقیه در يک اعدام جمعی، حداقل 4زندانی را در زندان مرکزی زاهدان بدار آويخت.
اين زندانيان روز پنجشنبه 28شهريور به سلولهای انفرادی بند قرنطينه زندان زاهدان برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند. از صبح امروز شنبه 30شهريور دژخيمان تمام ارتباطات زندان را قطع کردند.
اسامی 4تن از اعدام شدگان عبارتند از:
۱ـ احمد عيسی زهی حدوداً ۲۱ ساله از بند ۱، بند جوانان زندان زاهدان. او بيش از ۱ سال در زندان زاهدان زندانی بود. ۲ـ رشيد مامش سوفيان حدوداً ۲۸ ساله از بند ۷ زندان زاهدان. وی بيش از ۳ سال در زندان به سر می برد. ۳ـ خالد ريگی ۲۹ ساله از بند ۷ زندان زاهدان که نزديک به ۴ سال در زندان به سر می برد. ۴ـ عبدالحميد کريمی حدوداً ۳۰ ساله از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان که نزديک به ۴ سال زندانی بود.

هیچ نظری موجود نیست: