شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، روز یکشنبه 28-9-2013 طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر از ایران خواست تا سه جزیره "اشغال شده " تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران به امارات متحده عربی بازگرداند.
این سومین بار است که وزیر خارجه امارات متحده عربی مسئله "اشغال" سه جزیره تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی توسط ایران را در سازمان ملل مطرح می کند.

مقامات امارات در طول چند سال گذشته تلاش های پیگیری کردند تا ایران را وادار کنند که راهی یک دادگاه حقوقی بین المللی شود اما مقامات ایران تاکنون چنین درخواستی را قبول نکردند. ایران می گوید ادعای امارات کاملا بی اساس و بی پایه و چون این جزایر به ایران تعلق دارند دیگر هیچ نیازی به رسیدگی در باره آنها از نظر قانونی نیست.

از سوى دیگر مقامات امارات ادعا می کنند که مساله جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات هستند و پس از خروج بریتانیایی ها ایران آنها را در سال 1971 اشغال کرده، و قراردادی که در همان سال بین ایران و بریتانیا در مورد این سه جزیزه بسته شد، به مرحله قبل از اعلام استقلال امارات و خروج ارتش بریتانیا از منطقه خلیج باز می گردد بنابرین چون در آن زمان دولت امارات مستقل نبوده، این توافقنامه فاقد اعتبار است.

وزیر خارجه امارات همچنین در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به دخالت برخی کشورها در امور داخلی مصر هشدار داد.