این شهر اوایل ماه جاری به تصرف مجاهدین بوکوحرام در آمد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیکاوی در این فیلم ویدویی 52 دقیقه ای گفت: «خداوند را سپاس می گوییم که پیروزی را نصیب برادرانمان در شهر غوزا کرد و آن را به بخشی از خلافت اسلامی تبدیل کرد.» او افزود که شهر غوزا واقع در ایالت بورنو، از این پس «ارتباطی با نیجریه ندارد.»

شیکاو ادامه داد: «به اذن خدا این شهر را ترک نخواهیم کرد. به اینجا آمدیم تا بمانیم.»

حدود دو ماه پیش گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، در مناطق تحت تصرف خود در عراق و سوریه، اعلام برپایی «خلافت اسلامی» کرده بود.