آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران روز جمعه27-9-2013  اظهار داشت :" ‌وقتی آمریکا خود را کدخدای دنیا می بینید، نرمش در مقابل آن ذلت است".

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه نرمش در مقابل آمریکا محال است،گفت: هرگاه آمریکا از ادبیات نخ نمای تهدید دست برداشت و باور کرد کشوری مانند بقیه کشورهاست، شرایط، متفاوت خواهد شد.


به گزارش "تسنیم " احمد خاتمی با بیان اینکه حوادث مصر برای کسانی که می خواهند با آمریکا کنار بیایند، عبرت است ، افزود :" کوتاه آمدن از اصول نتیجه ای جز شکست ندارد و نرمش در اصول ضد ارزش است".


امام جمعه موقت تهران گفت:‌ پیروزی تنها در زمینه نظامی نیست بلکه در عرصه دیپلماسی عزت مندانه نیز وجود دارد. در نرمش قهرمانانه نباید اصول آسیب ببیند ایران اسلامی نظام سلطه را نمی پذیرد و اگر در نرمش پذیرش سلطه باشد آن نرمش ذلت مندانه است.


آیت الله خاتمی تصریح کرد:‌ دشمن باید حق مسلم ما را در موضوع هسته ای و انجام غنی سازی در ایران در عمل بپذیرد و تا به این موضوع سرعت ندهد، مذاکرات پیش نخواهد رفت. نفرت از استکبار از اصول است و اگر مذاکره ای انجام شود نباید باورکنیم دشمن، دوست می شود.


وی بابیان اینکه پرونده آمریکا در دشمنی با ایران بسیار سیاه است، تصریح کرد: اوباما دروغ می گوید که خواهان سقوط نظام اسلامی نیستیم، اسلام به ما حکم می کند که روحیه نفرت از استکبار را فراموش نکنیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: ‌ادبیات تهدید با ادبیات نرمش قهرمانانه سازگار نیست و اینکه آمریکایی ها می گویند همه گزینه ها روی میز است،یعنی تهدید می کنند.

خاتمی گفت: دکترین ما در عرصه نظامی دفاعی است و می خواهیم آنقدر قوی شویم که هیچ دشمنی جرات حمله به ما را نداشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد: "آمریکایی ها ‌با ادبیات تهدید کاری از پیش نبرده اند و نخواهند برد. اینکه نتوانستند در مقابل سوریه کاری از پیش ببرند و تنها ماندند، عاقبت تهدید است".