سرلشکر فاتح حسون فرمانده عملیاتی "منطقه القصیر" با تاکید بر کمک ایران و حزب الله به ارتش اسد در سرکوب جنبش مردم سوریه گفت:" ارتش آزاد سوریه بوسیله دستگاههای بی سیم توانست صدای مکالمه برخی عناصر سپاه پاسداران ایران را که به زبان فارسی صحبت می کردند ، ضبط کند.

درهمین حال جورج صبرا، رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه ضمن اشاره به دخالت مستقیم حزب الله در جنگ علیه مردم سوریه گفت:" در تماسی که با برخی از مقامات لبنانی داشته ام آنها اظهار داشتند مشارکت حزب الله لبنان در جنگ علیه مخالفان اسد در جبهه " القصیر" به دستور مستقیم ایران صورت می گیرد.