حزب الله لبنان شامگاه یکشنبه 8-12-2013 از کشته شدن "علی البزی" یکی از فرماندهان برجسته این حزب در درگیری سوریه خبر داده است.
این سومین فرمانده، از فرماندهان برجسته حزب الله است که طی 2 روز گذشته در حومه دمشق کشته می شود.

یکی از وبسایت های وابسته به حزب الله لبنان به نام "موقع بنت جبیل الجنوبی" با انتشار عکس هایی از این فرمانده، خبر کشته شدنش را تایید کرد.
بنت جبیل روستایی است در جنوب لبنان که این فرمانده برجسته حزب الله  در آن متولد شده است.
روز گذشته مخالفان سوری از قول منابع امنیتی مطلع در لبنان گفته بودند که علی البزی در سوریه به قتل رسیده است.

حزب الله لبنان طی بیانیه کشته شدن تعدادی از افراد خود در سوریه را به خانواده های آنها تسلیت گفت.

این حزب در بیانیه های خود معمولا کشته های خود را که در کنار رژیم اسد علیه مخالفان سوری می جنگند، "شهدای" جهاد مقدس و جهادگران مبارزه علیه "تکفیری ها" یعنی سنی های تندرو می نامد.

مخالفان سوری می گویند تمام فرماندهانی که طی ماههای گذشته حزب الله خبر کشته شدن آنها را منتشر کرده، در واقع همه در سوریه کشته شدند و ادعای اینکه برخی از آنها توسط اسرائیل کشته شده اند دروغی تبلیغاتی بیش نیست. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان می خواهد با سرپوش گذاشتن به حقیقت تلخ تلفات این حزب، به لبنانی ها بگوید که حزبش ضربات دردناکی در سوریه متحمل نشده است.