سیاست های غرب در قبال سوریه و ایران قماری خطرناک هستند و سعودی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه حاضر است به تنهایی وارد عمل شود.
شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیر سفیر پادشاهی سعودی در بریتانیا روز سه شنبه 17-12-2013 در یادداشتی در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: "این قماری خطرناک است و ما نمی توانیم دست روی دست گذاشته و ساکت بنشینیم."
این یادداشت صریح سفیر سعودی یکی از انتقادات اخیر مقامات پادشاهی سعودی از سیاست های غرب در قبال سوریه و ایران است، و نشانگر نارضایتی این کشور از این سیاست هاست.
تا همین اواخر مقامات سعودی از انتقاد علنی از متحدان آمریکایی و غربی خود خودداری می کردند. اما تصمیم آمریکا در خود داری از دخالت نظامی در سوریه و امضای توافقنامه با ایران باعث نگرانی پادشاهی سعودی، متحد دیرین آمریکا و غرب شده است.

شاهزاده محمد در مورد حمایت ایران از رژیم اسد در سوریه گفت: "غرب بجای به چالش کشیدن حکومت های ایران و سوریه، از اقدامات عملی و ضروری علیه این دو کشور خودداری می کند".

وی افزود: "غرب به یک رژیم اجازه ادامه حیات داده و به دیگری اجازه داده به غنی سازی اورانیوم بپردازد که در نهایت باعث بوجود آمدن سلاح های خطرناک در منطقه خواهد شد".

وی گفت: "مذاکرات دیپلماتیک ایران اراده غرب را در رویارویی با ایران و رژیم سوریه سست خواهد کرد. برای به دست آوردن صلح با این رژیم ها چه قیمتی باید پرداخت شود؟"

به همین دلیل سعودی چاره ای ندارد که در امور بین المللی ناظر ساکتی باشد. ما امروز از هر زمان دیگری مصصم تر هستیم که برای حفظ امنیت و صلحی که منطقه ما شدیدا بدان نیاز دارد، قیام کنیم.

وی تاکید کرد: "پادشاهی سعودی مسئولیت های سیاسی و اقتصادی بین المللی دارد و ما برای اجرای این مسئولیت ها راسا با یا بدون غرب وارد عمل خواهیم شد".

سفیر سعودی از اکراه غرب در کمک رسانی به مخالفان رژیم اسد بشدت انتقاد کرد.

وی تصریح کرد پادشاهی سعودی از ارتش آزاد و اپوزیسیون سوریه حمایت خواهد کرد. وی با اعتراف به خطر القاعده و گروه های افراطی در سوریه گفت: "راه مقابله با آنها حمایت از قهرمانان میانه رو است".