پس از یک سال محاصره و کشتار مردم بی دفاع منطقه "معظمیه شام"، یکی از حومه های اطراف دمشق، بالاخره رژیم سوریه و مخالفان با آتش بس موقت به منظور رساندن کمک های انسانی به مردم غیر نظامی در شهر موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف به توافق رسیدند که ارتش آزاد اسلحه سنگین خود در این شهر را تحویل دهد و در مقابل نیروهای اسد وارد شهر نشوند.

در توافقنامه همچنین مقرر گردید که نیروهای اسد اجازه دهند تا غذا و کمک های پزشکی به منطقه معظمیه شام، که حدود یک سال است محاصره شده، برسد و در مقابل مخالفان پرچم های خود را از این محله پایین کشیده و پرچم رسمی سوریه را بر بالای ساختمان ها ببرند.

این توافق پس از یک سال تلاش سازمان های حقوق بشر و کمیته های انسانی سازمان ملل صورت می گیرد.

طی یکسال محاصره این منطقه بسیاری از کودکان و زنان غیر نظامی توسط ارتش رژیم اسد کشته شدند. بر اثر محاصره این منطقه توسط نیروهای اسد، مردم از شدت گرسنگی برای اینکه زنده بمانند، ناچار به خوردن حیوانات اهلی از قبیل اسب، الاغ و در مواردی حتی سگ و گربه روی آوردند.

برخی روحانیون مذهبی در سوریه با صدور فتوایی خوردن حیوانات اهلی چون گربه، سگ، اسب و الاغ،  در شرایطی که مرگ انسانها را تهدید می کند جایز دانستند.

سازمان های حقوق بشری سازمان ملل می گویند از آغاز درگیرها در سوریه از سال 2011 تاکنون بیش از 100 هزار نفر کشته شدند.

همچنین از جمعیت 21 میلیونی سوریه بیش از هفت میلیون نفر در جریان جنگ داخلی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.