اظهارات نوری مالکی نخست وزیر عراق به مناسبت اربعین امام حسین، امام سوم شیعیان جهان که در آن گفته بود: "کربلا قبله مسلمان است" در میان برخی از مسلمانان جنجال آفرید.
روحانیون سنی مذهب سعودی اظهارات نوری مالکی را نوعی "غلو" در دین اسلام و فرقه گرایانه و باعث تفرقه در میان مسلمانان توصیف کردند.

دکتر ناصر الحنینی، استاد در بخش عقاید و مذاهب معاصر اسلامی، گفت :" عراق کشوری است اسلامی و از اینکه کسی بر آن حکومت می کند که با اظهارات خود باعث تفرقه میان مسلمانان شود، مایه تاسف است.

وی افزود: "آنچه مالکی گفته فتنه و تفرقه بین مسلمان است، زیرا تمام مسلمانان یک قبله دارند و علمای شیعه و سنی همه متفقند که کعبه تنها قبله مسلمانان است".

وی در ادامه گفت: "اینگونه اظهارات نوعی انحراف در دین و عقیده اسلامی است و مقبره ها به هیچ عنوان قبله مسلمان نبوده است."

در همین حال دکتور خالد المصالح استاد فقه و شریعت در سعودی در تماسی با العربیه گفت:"سخنان مالکی نوعی غلو و یاوه گویی است و از هیچ مسلمان عاقلی چنین سخنانی سر نمی زند و هیچ مذهبی چنین اظهاراتی را قبول ندارد".

این استاد فقه افزود: "همه مسلمانان به تبعیت از محمد صلی الله علیه، کعبه را قبله و ام القرای مسلمانان می دانند".

اما دکتر صباح ناهی تحلیلگر عراقی، می گوید نوری مالکی برای رقابت با گروههای شیعه قوی تر از خود می خواهد بر آهنگ فرقه گرایانه خود بنوازد تا به کمک ایران که بزرگترین حامی فتنه و فرقه گرایی در عراق و منطقه است در انتخابات آینده مثل گذشته پیروز شود.