احمد جنتی روحانی اصولگرا و دبیر شواری نگهبان ایران روز سه شنبه 24-12-2013 گفت:" حفظ نظام جمهوری اسلامی برعهده كسانی است كه خدمتگزار برای خدا باشند، و لو اينكه در اقلیت باشند."
به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان ایران جنتی در جمع تعدادی از سرپرستان دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستانها، تاکید کرده است برای حفظ نظام " بايد با بصيرت افزايی، بتوانيم مردم را توجيه كنيم."

اصطلاح برخورداری از " بصیرت " در تعامل با حوادث سیاسی داخلی در ایران برای اولین بار پس از جنبش اعتراضی سال 88 توسط علی خامنه ای رهبر ایران به کار رفت و مقامات نزدیک به وی این اصطلاح را بارها تکرار کرده اند.آنها از مخالفان داخلی خود با عنوان "بی بصیرت" یاد می کنند و کنفرانس های متعددی برای ترویج دیدگاه های خود با محوریت اصطلاح "بصیرت" برگزار کرده اند.

احمد جنتی ضمن اشاره به حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از اعتراض های خیابانی به عنوان " هشدار"و " درس عبرت آموزی " یاد کرد.

او بار دیگرمعترضان را به اجرای طرح های خارجی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت:" ناگهان در سال 88 چند نفر پيدا شدند كه با الهام از خارج و ديكته های بيگانگان، سعی كردند مملكت را به هم بزنند."

جنتی گفت:" عده ای آگاهانه و هدفدار با هدف براندازی نظام وارد صحنه شدند و دست به آشوبگری، فتنه انگيزی و حيثيت زدايی زدند و عده ای از مردم هم به دليل فقدان بصیرت، فريب آنان را خوردند."

به گفته رئیس شورای نگهبان:" هدف آنها اين بود كه دشمنی با اسرائيل و آمريكا بايد كنار گذاشته شود و می ‌گفتند بايد دستمان را به سوی آنها دراز كنيم."

او ضمن اشاره به سرکوب اعتراض های پس از انتخابات گفته است اگر خامنه ای " با اين درايت و قاطعيت نبودند" تمام زحمات  خمینی از بین رفته بود.
دبیر شورای نگهبان گفته است خامنه ای به کمک امام زمان توانست بر "فتنه" 88 غلبه کند.