سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد، مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون ریال به 37 نماینده مجلس رشوه داده است.
به گزارش سایت تابناک، در قرائت گزارش جنجالی تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشخص شد که در ماه اردیبهشت سال جاری سعید مرتضوی، رئیس وقت این سازمان از بودجه در اختیار مدیر عامل، این مبلغ را به 37 نماینده مجلس پرداخت کرده است.

در گزارش تابناک در تاریخ 13 آذر 1392 آمده است " هیأت تحقیق و تفحض جهت تأیید سند مربوطه، نام‌ها را از امور مالی سازمان درخواست کرد و در پاسخ اعلام شد، هویت نمایندگان محترم تنها در اختیار آقای مرتضوی است".

بر اساس این گزارش، هنوز نام نمایندگان مجلس که این مبالغ را در قالب کارت هدیه از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اند، در دست نیست و به جای نام این افراد، کد برای آن‌ها در سند مربوطه ذکر شده است.

سعید مرتضوی از اسفند 1390 تا مرداد 1392 ریاست سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشت. گفته میشود در دوران ریاست مرتضوی صدها میلیارد تومان از بودجه این سازمان اختلاس شده است. پرونده این سازمان هم اکنون در دست هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی قرار دارد.