.

۱۳۹۲ خرداد ۲۲, چهارشنبه

درگیری فیزیکی میان هواداران سعید جلیلی و محسن رضایی در بوشهر

درگیری فیزیکی هواداران رضایی و جلیلی در بوشهر با ورود نیروی انتظامی پایان یافت.
به گزارش ''عصر ایران''، شماری از هواداران جلیلی در حالی که پوسترهای او را در دست داشتند و شعارهای هماهنگی سر می دادند ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه دوشنبه شب به سمت ستاد مرکزی رضایی در میدان امام خمینی بوشهر حرکت کردند که با نزدیک شدن به هواداران رضایی، درگیری میان دو طرف روی داد.
درگیری دوم نیز در ساعت ۱و ۳۰ دقیقه بامداد سه شنبه نیز میان هواداران دو کاندیدا روی داد که نسبت به درگیری نخست، شدیدتر بود و مدت زمان بیشتری طول کشید.
این درگیری شدید تنها با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید و هواداران دو کاندیدا متفرق شدند.

هیچ نظری موجود نیست: