خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به سپاه پاسداران این کشور طی گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد در این باره نوشت که آقای حسینیان این مطلب را طی سخنانی در جمع گروهی از مردم جیرفت بیان کرده است.
به گفته حسینیان:" ظهور حضرت یقینی است٬ اما آماده‌سازی ظهورش بسته به رفتار و اعمال ما مردم ایران دارد در کتاب‌های سنی و شیعه پیامبر این مژده داده شده است."
حسینیان در ادامه به نقل از این کتاب ها می افزاید :" مردمی از مشرق که در زبان راویان به معنای ایران است، ظهور می‌کنند و قدرت و حکومت مهدی را آماده می‌سازند."

وی سپس در توجیه این گفته خود با استناد به آنچه روایات منقول از پیامبر و ائمه قلمداد کرد، "انقلاب اسلامی" ایران را مقدمه ظهور مهدی منتظر دانست.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از حزب‌الله، همپیمان رژیم ایران در لبنان به عنوان دیگر نشانه ظهور امام دوازدهم شیعیان یاد کرد.

مقامات ایرانی بویژه از هنگام به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال 2005 بارها از نشانه های مختلف درباره ظهور مهدی منتظر سخن به میان آورده و این نشانه ها را با شخصیت های نظام حاکم در این کشور و یا حوادث مرتبط با آن تطابق داده اند.