وزیر حج پادشاهی سعودی روز شنبه 15-6-2013 اعلام کرد، شمار زوار حج امسال به علت ادامه کارهای ساختمانی برای توسعه اماکن مقدس مکه و مدینه محدود تر خواهد بود.
بندر الحجار وزیر حج سعودی گفت:" امسال شمار زوار محلی %50 و زوار بین المللی %20 کاهش می یابد. وی تاکید کرد این کاهش استثنایی و موقتی تنها برای سال جاری خواهد بود".

به گفته الحجار، طرح های توسعه جاری شامل گسترش محدوده های مسجد الحرام در مکه مکرمه و مسجد نبوی در مدینه المنوره همراه با اجرای طرح های دیگر در این دو شهر خواهد بود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می وشد که کشور سعودی با بیماری ویروسی مرگبار "سندرم تنفسی خاورمیانه" دست و پنجه نرم میکند. از کل 33 قربانی این بیماری در سال جاری ، 28 تن از مردم سعودی بودند.

سال گذشته حدود 3.1 میلیون زائر مراسم حج را در این کشور به جای آوردند.