حکومت افغانستان همچنین گفته است که حذف عنوان "امارت اسلامی" و پایین آوردن پرچم طالبان از دفتر جدید این گروه در قطر برای ایجاد زمینه گفتگوهای صلح کافی نیست.
شورای عالی صلح افغانستان گفته است که حکومت افغانستان از اعلامیه گروه طالبان در مورد گشایش دفتر این گروه در دوحه، پایتخت قطر، خرسند نیست و برای شرکت در گفتگوهای صلح "شرایط برحق" خود را دارد.
محمد اسماعیل قاسمیار یک عضو شورای عالی صلح افغانستان گفته است: "فلسفه وجودی دفتر قطر برای مذاکرات صلح است نه اینکه با استفاده از این دفتر و امکاناتی که برای شان فراهم شده آنها شعار جنگ بدهند."
طالبان در اعلامیه خود "مذاکره برای بهتر ساختن روابط با کشورهای دنیا، یافتن راه حل صلح آمیز که به خاتمه اشغال افغانستان منتج شود، دید و بازدید با افغان ها با در نظرداشت مقتضای زمان، برقراری تماس با جامعه جهانی و ارائه دیدگاه در مورد اوضاع سیاسی کشور" را از اهداف گشایش دفتر قطر اعلام کرده بود.
این اعلامیه و نصب پرچم طالبان و عنوان "امارت اسلامی افغانستان" خشم و واکنش تند مقامات افغان را در پی داشت.
در همین حال جان کری شامگاه روز چهارشنبه طی یک تماس تلفنی به رئیس جمهور افغانستان گفته که پرچم طالبان و لوحه "امارت اسلامی افغانستان" از دفتر تازه گشایش یافته طالبان در دوحه، پایتخت قطر برداشته می‌شود.
فیضی ، سخنگوی حامد کرزی گفته است که آمریکایی‌ها به دولت افغانستان اطمینان داده اند که طالبان از این دفتر به عنوان نمایندگی سیاسی برای مقاصد غیر از مذاکرات صلح استفاده نخواهند کرد.
سهیل شاهین، یکی از سخنگویان طالبان در قطر نیز تائید کرده است که این گروه پرچم و لوحه "امارات اسلامی افغانستان" را از این دفتر بر می‌دارد.