منابع امنیتی در لبنان روز جمعه 28-6-2013 اعلام کردند دو بمب کنار جاده ای در حاشیه بزرگراه شهر "زحله " در شرق لبنان منفجر شدند.
برخی رسانه های محلی گزارش دادند که در این حمله یک کاروان امنیتی وابسته به حزب الله لبنان مورد هدف قرار گرفته است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی در لبنان گزارش داد که انفجار این دو بمب که در ساعت 5:30 صبح امروز اتفاق افتاد با عبور کاروانی متشکل از سه دستگاه خودرو امنیتی در بزرگراه "زحله- بعلبک" همزمان بوده است.

این گزارش بدون اشاره به تلفات این انفجار افزود که افرادی مسلح از خودروها پیاده شده و شروع به آتش گشودن به سمت های مختلف نمودند.

بر اساس این گزارش پس از این حادثه نیروهایی از ارتش لبنان محل حادثه را محاصره خود درآورده اند.

در نتیجه شکاف میان لبنانی ها نسبت به رژیم بشار اسد از جمله حزب الله لبنان از یک سو و نیروهای وهواداران مخالفان سوری از سوی دیگر ، برخی مناطق این کشور شاهد درگیری بوده اس
ت.