مقام های امنیتی کویت ۲ تبعه ایرانی را به همراه ۴ هندی و ۲ مصری به اتهام قاچاق گازوئیل از این کشور بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری ''تسنیم''، دو تبعه ایرانی، چهار هندی و دو مصری به اتهام قاچاق و فروش سوخت گازوئیل به تجار ایرانی و عراقی توسط مقامات کویتی دستگیر شدند.

این افراد همچنین متهم به عبور و مرور غیرقانونی در دریا هستند. یک عضو دیگر این گروه که یک شهروند کویتی است، در خارج از کویت حضور دارد و هنوز بازداشت نشده است.

بر اساس بیانیه ای که توسط وزارت کشور کویت صادر شده، مقامات تحقیقات کیفری کویت با کمک نیروهای گارد ساحلی این افراد را دستگیر کرده اند.
بر اساس این بیانیه، مقامات قضایی کویت در حال بررسی فعالیت های این گروه در زمینه قاچاق سوخت گازوئیل در ۱۶ ماه گذشته با استفاده از یک قایق هستند. در جریان تحقیقات، مقامات دریافتند که این گروه، به شکلی سوخت گازوئیل را ذخیره و قاچاق می کرد که منجر به آلودگی محیط زیست شده است.

سوخت گازوئیل قاچاقی در آبهای سرزمینی به تجار ایرانی و عراقی فروخته می شد. این قایق در هنگام ورود به آبهای عراق با پرچم کویت تردد می کرده است. تحقیقات برای مشخص شدن جزئیات بیشتر فعالیت های این گروه در حال انجام است
.