.

۱۳۹۲ خرداد ۲۴, جمعه

صدور وثيقه هاي بسيار سنگين عليه فعالان عرب اهواز

سنى نیوز: به گزارش فعالان حقوق بشر عرب، بازپرس " احمدی" یكی از قضات دادگاه انقلاب اهواز، برای بعضی از دستگیر شدگان تاریخ ٢٦/٢/٢٠١٣ منطقه ملاشیه شهر اهواز، وثیقه های سنگین یك میلیاردی را صادر نموده است.
این فعالان مدنی  در فوریه ٢٠١٣ در حین برگزاری جلسه تدریس زبان عربی و تفسیر قرآن در منزل یكی از آنها در منطقه ملاشیه ، شبانه و بدون ارائه هیچ حكمی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند.
این روند صدور وثیقه های بسیار بالا و سنگین برای بازداشت شد گان خود نوعی فشار بر خانواده ها و دستگیر شدگان می باشد.
خانواده های دستگیر شدگان ، صدور قرار وثیقه های بسیار سنگین و كلان را خارج  از توان خود می دانند، آنها می گویند اگر دادگاه قصد آزادی فرزندان مان را دارند چرا وثیقه های سنگینی برای آنها صادر می كنند در صورتی كه وضع مادی ما ضعیف و چنین وثیقه هائی از توان ما خارج است.
 نام این محكومان كه هم اكنون در زندان سپیدار اهواز بسر می برند بشرح زیر است:
 1-عباس بدوی فرزند رحیم (21 ساله ) دانشجوی دانشگاه رشته كامپیوتر
 2- احمد حیدری فرزند محمد ( 25 ساله )
 3-چاسب  عفراوی فرزند حسین ( 21 ساله )
4-ولید  مسعودی فرزند خلف ( 22 ساله )
 قابل ذكر است، این فعالان در طول مدت بازداشت تحت شدیدترین شکنجههای روحی و جسمی قرار گرفته اند. به گفته برادر یكی از بازداشت شدگان ملاشیه، این زندانیان در دوران تحقیق ، آزار و شكنجه بسیار شدید همراه با بازجوییهای چندین ساعته و طاقتفرسا را متحمل شده اند.
 كریم دحیمی فعال حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: