.

۱۳۹۲ تیر ۸, شنبه

دفتر احمدی نژاد مصطفی پور محمدی را به ''چاخان گویی'' متهم کرد


به گفته پور محمدی در این پرونده فساد مالی که مربوط به مناطق آزاد است، شماری از مسئولان دولتی دست دارند.

در اطلاعیه دفتر ریاست جمهوری ایران آمده است: ''شما در مصاحبه اخیرتان مجدداً به کشف فساد در قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی کیش اشاره کرده‌اید. این در حالی است که تا این لحظه از ارائه متن قرارداد این فساد بزرگ!! عاجز مانده‌اید. جناب آقای مصطفی پورمحمدی، خوب است بدانید مطابق روایات و آموزه های دینی و اخلاق اسلامی، دروغ گویی و تهمت و افترا و سوءاستفاده از مقام و قدرت، مصداق مفسده بزرگ است''.

در ادامه این اطلاعیه خطاب به پور محمدی آمده است: ''اگر ادعای شما مبنی بر کشف فساد ۴۵۰ میلیون یورویی شوی تبلیغاتی نیست، پس چیست؟ آیا تیزر تبلیغات انتخاباتی است؟!''

دفتر احمدی نژاد پور محمدی را به خارج کردن ۲۵۰ میلیارد ریال از وزارت کشور در دوره تصدی این وزارتخانه متهم کرد و خواهان بازگرداندن این مبلغ شد.

در این اطلاعیه با تهدید پور محمدی به شکایت قضایی آمده است: ''به نظر می رسد که این بار نباید از شوی تبلیغاتی شما گذشت. باید شکایت از شما را به مراجع قضایی برد و قطعاً دادگاه صالح نیز روشنگری بزرگ خواهد بود برای کشف خیالی شما.''

دفتر ریاست جمهوری ایران افزوده است: ''در خاتمه، برای آخرین بار به شما فرصت می دهیم که عین متن قرارداد، اسناد مالی پرداختی و نیز اسامی همه کسانی را که خورده اند! و برده اند! منتشر کنید. اگر منتشر کردید که ما رسماً در پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی خواهیم کرد؛ اما اگر منتشر نکردید باید بدانید که ملت شریف ایران اظهارات شما را یک بلوف آشکار و یک چاخان بزرگ خواهند دانست.

هیچ نظری موجود نیست: