لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه 13-6-2013 از جامعه بین المللی خواست تا مانع پیشروی نیروهای اسد و حزب الله لبنان به سوی شهر حلب شود.
وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت:" ارتش سوریه با حمایت ایران و حزب الله لبنان در نظر دارد، شهر حلب را با توسل به جنگ و خونریزی و کشتار اهالی باز پس گیرد.
وی افزود:" اگر نیروهای اسد بتوانند شهر حلب را باز پس گیرند در این صورت توازن قوی میان مخالفان و رژیم اسد مختل خواهد شده و این امر بر گفت وگوهای ژنو 2 تاثیر منفی بر جای خواهد نهاد.
وزیر خارجه فرانسه افزود: " ایران به طور مستقیم در بحران سوریه دخالت دارد و مردم سوریه با برخورداری رژیم اسد از حمایت ایران و حزب الله و بکارگیری اسلحه ساخت روسیه به قتل می رسند."
فابیوس در ادامه اظهار داشت: " اگر مخالفان تا پیش از برگزاری کنفرانس ژنو نتوانند برای دفاع از خود نوعی توازن قدرت ایجاد کنند، رژیم اسد در مذاکرات کوتاه نخواهد آمد ".
ارتش سوریه هفته گذشته با برخورداری از حمایت ایران و حزب الله لبنان توانست شهر "القصیر" را که تنها راه ارتباطی میان حمص و مرز لبنان است، از کنترل مخالفان خارج کند.
مخالفان می گویند نیروهای اسد و حزب الله لبنان خود را برای دست زدن به هجومی گسترده به حلب آماده می کنند.
حلب پایتخت بازرگانی و دومین شهر بزرگ سوریه است که در شمال این کشور واقع است. این شهر از سال گذشته به کنترل مخالفان در آمده است .
خبرگزاری فرانسه در گزارشی آورده است "احتمال دارد حمله به حلب در روزهای آینده انجام شود و هدف آن بازپس‌گیری شهرها و روستاهای منطقه اطراف آن است".