روزنامه دولتی ''ایران'' در ویژه نامه ای که برای انتخابات تهیه کرده است، نوشته است که محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی، ایرانی نبوده و ریشه ای ''ازبک'' دارد.
البته شماره روز چهارشنبه ۱۲-۶-۲۰۱۳ ایران منتشر نشد و برای یک روز این روزنامه توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری ''آریا''روزنامه ایران روز چهارشنبه به دلیل انتشار يک ويژه نامه متوقف شده است.
این گزارش به نقل از یک منبع آگاه ادامه داده است در این ویژه‌نامه نوشته شده که محمدباقر قالیباف ایرانی نبوده و ریشه ''ازبک'' دارد. اما این منبع آگاه گفته توزیع نشدن این روزنامه «ارتباطی» با این مطلب ندارد.
این در حالی است که چندی قبل دادگاه حکم توقیف شش ماهه روزنامه ایران را به دلیل برخی اتهامات صادر کرده بود که البته حکم این دادگاه قابل تجدید نظرخواهی عنوان شد .
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز اعلام کرد که هیات نظارت بر مطبوعات حکمی برای توقیف روزنامه ایران صادر نکرده است.