.

۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه

اعتراضات گسترده زندانیان زندان زاهدان باعث فرار بابایی رئیس سازمانهای استان شد

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح روز گذاشته بابایی رئیس سازمان زندانهایاستان سیستان و بلوچستان که با اعتراض گسترده زندانیان مواجه شده بود  فرار را از زندان برقرار کرد.

روز شنبه ۲۷ مهرماه  بابایی رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان سر زده به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان برای بازدید رفته بود .لحظاتی قبل از ورود این فرد، به زندانیان بی دفاع  بند ۳  صبحانه  را خرمای فاسد داده بودند . زندانیان سیاسی و عادی نسبت به این وضعیت اعتراض کردند و خرمای فاسد  را به او نشان دادند. این فرد بجای اینکه به آنها قول رسیدگی و عدم تکرار این مسئله را بدهد به آنها گفت: خراب نیست، خوب است و فاسد هم  نیست و شما مجبور نیستید که آن را بخورید و جواب سر بالا به آنها داد. وقتی که زندانیان به او گفتند که اگر شما یک دانه از این خرماها را بخورید ما هم به حرف شما اعتماد می کنیم و دیگر اعتراض نخواهیم کرد، اما این فرد حاضر نشد که یک عدد از این  خرماها را بخورد و با برخوردی وحشیانه به مسیر خودش ادامه داد.
او سپس به سرویسها و حمامهای بند ۳ رفت که اکثر آنها خراب و غیر قابل استفاده است  با چشمان خودش مشاهده کرد.زندانیان نسبت به جای دادن چندین برابر ظرفیت سلولها در این بند اعتراض نمودند ولی او هیچ پاسخی به آنها نمی داد. در این لحظه زندانیان شروع به اعتراض کردند و به او گفتند: شما مدیر کل سازمان زندانهای استان هستید و بالاخره مسئول هستید و آنچه که با چشم خودت می بینی را انکار می کنید.اعتراضات زندانیان سیاسی و عادی بالا گرفت و خواستار رسیدگی به وضعیت فاجعه بار خود شدند. بابایی که با اعتراض خشمگینانه زندانیان مواجه شده بود. صحنه را ترک کرد و از بند۳ فرار کرد.
 پس از فرار بابایی  از بند۳ زندان مرکزی زندان زاهدان او دستور داد که تمامی تماسهای زندانیان از جمله تماس تلفنی و ملاقاتها را با خانواده هایشان قطع کنند و از روز گذشته تمامی ارتباطهای زندانیان با خانواده هایشان قطع گردید.
نام تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این بند عبارتند از: حبیب الله  ریگی ، عبدالغنی گنگوزه ای،حامد وکالت ، وحید شه بخش ، محمود عالی زهی ، محمد بمپوری و ...
لازم به یادآوری است بابایی مدیر داخله و از شکنجه گران زندان مرکزی اصفهان بود که به خاطر جنایتهایش در زندان اصفهان ترفیع درجه شده است و در حال حاضر رئیس سازمان زندانهای استان سیستان و بلوچستان می باشد این فرد  هر بار که  تحت عنوان بازدید به بندهای زندان مرکزی زاهدان سر می زند در حین بازدید و پس از آن زندانیان بی دفاع را مورد اذ یت و آزار قرار می دهد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۸مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۰ اکتبر۲۰۱۳
info@hrdai.net
www.hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: