این فدراسیون در بیانیه خود آورده: "اعدام تلافی جویانه 16 بلوچ زندانی در روز شنبه گذشته، در انتقام از کشته شدن تاسف بار 14 مرزبان این کشور نقض حقوق بین الملل است."

کریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر گفت: "اعدامهای اخیر از آن رو تکان دهنده هستند که این بلوچهای زندانی هیچ ارتباطی با حمله شورشیان نداشتند."


او افزود این رویداد " باور ما به اینکه در ایران پس از انتخاب حسن روحانی هیچ چیز تغییر نکرده را تائید میکند."


ایران روز شنبه گفت در تلافی به حمله در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان 16 نفر "شورشی" محکوم به مرگ در زندان را اعدام کرده است.