.

۱۳۹۳ شهریور ۱۷, دوشنبه

ایران مشکلی بزرگتر از داعش


هنری کسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا، گفت که ایران "مشکلی بزرگتر از داعش است". کسینجر که با سایت خبری ان.پی.آر آمریکا مصاحبه می کرد در توضیح گفت که ایران از موقعیت قویتری در خاورمیانه برخوردار است، و به همین دلیل امکان بیشتری برای برپایی یک امپراتوری دارد. 

کسینجر گفت: "مرزهایی که در ابتدای قرن بیستم در خاورمیانه کشیده شده اند در حال فروپاشی است. این از نظر استراتژیک به ایران قدرت خیلی بالایی می دهد. من مشکل ایران را بیشتر از داعش می دانم. داعش گروهی است از یک عده ماجراجو با یک ایدئولوژی بسیار مهاجم. اما آنها باید سرزمینهای بیشتری را فتح کنند تا بتوانند به یک واقعیت استراتژیک و مستمر تبدیل شوند. من فکر می کنم، اگرچه جنگ با داعش مهم است، اما نسبت به مقابله با ایران کار آسانتری باشد." 

مصاحبه با کسینجر یک روز بعد از آن منتشر می شود که به گزارش بی.بی.سی، رهبر ایران به نیروهای نظامی خود دستور داد تا در مبارزه با داعش با آمریکا همکاری کنند. 

هیچ نظری موجود نیست: