.

۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

عبدالستار ریگی رهبر جیش النصر شد


اطلاعیه سازمان جیش النصر ایران در مورد تعیین جانشین 
سازمان مقاومت مردمی جیش النصر ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند 
پس از نشست های شواری مرکزی با تمامی اعضای سازمان و مورد برسی قرار دادن رهبری مقاومت پس از شهادت امیر عبدالرئوف ریگی رحمه الله شورای مرکزی (عبدالستار ریگی) را به عنوان جانشین امیر شهید عبدالرئوف ریگی رحمه الله قرار دادند و تمامی مبارزین با ایشان بیعت نموده وعهد وپیمان نبرد ومبارزه تا اخرین لحظه موت بستند.
رژیم آخوندی ایران بداند با حذف فیزیکی رهبران مقاومت هیچ خللی در راه مبارزه و مقاومت ایجاد نخواهد کرد ومقاومت جیش النصر تنها در استاد شهید عبدالرئوف ریگی خلاصه نخواهد بود بلکه استاد شهید در این مدت افرادی را تربیت داده اند که راه مبارزه و مقاومت را ادامه خواهند داد و مبارزین با همبستگی و اتحاد کامل و عزمی راسخ و محکم تر راه مبارزه و مقاومت را بر علیه شما جنایت کاران ادامه خواهند داد و به امید خداوند درس عبرتناکی به شما متجاوزین خواهند داد .
نصرمن الله وفتح القریب 
سازمان مقاومت مردمی جیش النصر ایران

هیچ نظری موجود نیست: