.

۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

خبرگزاری فرانسه: شورای ملی مقاومت گفت رژيم ايران در حال ساختن يک سايت مخفی اتمی است

خبرگزاری فرانسه: شورای ملی مقاومت گفت رژيم ايران در حال ساختن يک سايت مخفی اتمی است
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: شورای ملی مقاومت ايران، گروه مخالف رژيم ايران، روز دوشنبه گفت ساختن يک سايت اتمی زيرزمينی توسط رژيم ايران را برملا کرده است و از قدرتهای جهانی خواست در گفتگوهای اين هفته در ژنو رژيم ايران را وادار کنند تمامی فعاليتهای غنی سازی را متوقف کند.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارشی از افشاگری مقاومت ايران خبر داد: شورای ملی مقاومت اعلام کرد منابعش در ايران وجود يک سايت نظامی با اسم رمز «012» را تأييد کرده اند. شورای ملی مقاومت پيش از اين بخشهای مهمی از برنامه اتمی رژيم ايران را فاش کرده بود از جمله سايت نطنز را در سال 2002 برملا کرد.
خبرگزاری فرانسه در قسمت ديگری از گزارش خود افزود: ”مهدی ابريشمچی از شورای ملی مقاومت، به خبرنگاران گفت «رژيم ايران پروژه های سری اعلام نشده خود را ادامه می دهد و چندين تأسيسات مخفی زير زمينی ساخته است». او گفت: «سايتی که افشا کرده است در نزديکی مجموعه نظامی موسوم به هفت تير در 10کيلومتری مبارکه در استان اصفهان قرار دارد. اين سايت درون يک تونل 600متری قرار دارد. کار روی ساخت تونل در سال 2005 ميلادی شروع شده و در سال 2009 به پايان رسيده است». مهدی ابرشمچی گفت: «هر توافقی بين قدرتهای جهانی و رژيم ايران در مورد برنامه اتمی اين رژيم که شامل توقف کامل غنی سازی نشود تنها به رژيم زمان برای ساختن بمب اتمی خواهد داد»“.

هیچ نظری موجود نیست: