.

۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

هدیه روحانی به اهل سنت ایران

جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران
آقای روحانی که درآستانه انتخابات کذایی همچون اسلاف خویش وعده هایی به اهل سنت داده بود و از این طریق اهل سنت را به امید اینکه از وضعیت کنونی و خفقان روزافزون ولایت سالاران نجات یابند، به پای صندوقهای ر‌أی کشاند، با اعدام جوانان اهل سنت که درتاریخ 26/10/2013 توسط دژخیمان رژیم جور و فساد ولایت فقیه اعدام گردیدند و با روند تغییر ساختار جمعیتی، هدیه ای به اهل سنت داد که هرگز انتظار آن را نداشتند این هدیه و پیشکش حکومت روحانی به اهل سنت در ابتدای کاری حکومتی است که با لبخند به میدان آمده تا از این طریق به قلع و قمع اهل سنت بپردازد که هم بر جور وجفای ولایت سالاران کما فی السابق بیفزاید وهم دل از ته کنده ی غافلان و ساده اندیشان را با وعده های توخالی و دروغین خویش خوش نگه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: