او گفت که آنزمان هم عده ای مخالف قطعنامه بودند، اما "توان مالی" برای ادامه جنگ وجود نداشت و ولایتی مذاکرات قطع نامه جنگ را انجام داد.

رفسنجانی گفت که اگر حمایتهای رهبری از تیم مذاکره کننده اتمی نبود، آنها "دچار لکنت" میشدند.

او گفت که غنی سازی 20 درصد متوقف شده، اما ایران نیازی هم به آن ندارد. او همچنین گفت که تمام کارخانه ها و راکتورهای ایران به فعالیت خود ادامه میدهند.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه ایران و طرف مقابل باید به قراردادی که در ژنو منعقد شد پایبند باشند، خاطر نشان کرد: "این فرصت 6 ماهه فضایی را در حوزه های، سیاسی، اقتصادی و ... برای کشور ما فراهم می کند تا بتوانیم به دنبال آن در پی توافق جامع باشیم."