.

۱۳۹۳ مهر ۲۵, جمعه

مذاکره نیجریه با مجاهدین بوکو حرام برای آزادی دختران به اسارت گرفته شده

مجاهدین بوکو حرام با دولت نیجریه برای آزادی بیش از ۲۰۰ دختر دانش آموز که ۶ ماه پیش توسط این گروه به اسارت گرفته شده بودند، در حال مذاکره است.

یک مشاور گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری نیجریه و یک مردی که خود را دبیرکل بوکو حرام معرفی کرد، روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفتند مذاکرات بین دو طرف در عربستان سعودی در حال انجام است و مقامات عالی رتبه چاد و کامرون نیز به گفتگوها کمک می کنند.
دانالدی احمدو، عضو بوکو حرام که در عربستان سعودی است گفت دختران ربوده شده در «شرایط خوبی هستند و آسیبی ندیده اند.» او درباره شرایطی که گروهش حاضر است طبق آن دختران دانش آموز را آزاد کند، توضیحی نداد. ریاض در این مذاکرات شرکت ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: