.

۱۳۹۳ مهر ۲۵, جمعه

ضرب و شتم دو تن از زندانیان اهل سنت و خانواده‌هایشان در زندان رجایی شهر

  به گزارش خبرگزاری هرانا – طی روز چهارشنبه مسئولان سالن ملاقات زندان رجایی شهر خانواده و دو تن از زندانیان سنی مذهب این زندان بنام جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ماموران سالن ملاقات زندان رجایی شهر با خانواده جمشید و جهانگیر دهقانی دو تن از زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر درگیر شده و ایشان را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. یکی از زندانیان اهلسنت در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «اﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻠﯽ بعد ﺍﺯ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﯼ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺯﻧﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ این موضوع ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ و سپس ﺑﺎ فحش ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﮐﻤﺎﻟﯽ، ﮔﻮﺩﺯﯼ ﻭ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ روبرو می‌شود و ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺭ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ مسئول ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﺷﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.»

هیچ نظری موجود نیست: