.

۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

کاسه صبر پاکستان لبریز شد: تبادل آتش میان ایران و پاکستان در منطقه مرزی دو کشور

به گزارش منابع پاکستانی، میان ایران و پاکستان تبادل آتشی در منطقه مرزی دو کشور رخ داده است.
به گزارش پایگاه خبری « پاکستان تودی »، شلیک خمپاره ابتدا از جانب ایران صورت گرفت. این گزارش می افزاید ازجانب ایران ۵ خمپاره در نزدیکی شهر مرزی «مَاشکِیل» در پاکستان شلیک شد وپاکستان با شلیک دوخمپاره بدان پاسخ داد.

شلیک خمپاره از طرف پاکستان بعد از آن صورت میگیرد که ایران بارها به مناطق مرزی پاکستان حمله کرده و موشک پرانی کرده اما پاکستان از صبر جمیل کار گرفته بود.

هیچ نظری موجود نیست: