.

۱۳۹۳ آذر ۱۳, پنجشنبه

زخمی شدن دو شهروند بلوچ در تعقیب و گریز ماموران پاسگاه قلعه بید(زاهدان)

دو کارگر بلوچ در منطقه چاه احمد در اثر تعقیب و گریز و شلیک به سمت خودرو آنها توسط ماموران پاسگاه قلعه بید  زخمی و راهی بیمارستان شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ روز جمعه 7 آذر دو فرد از طائفه براهوی اهل سفیدابه در حالی که بار سوخت به همراه داشتند پس از تعقیب و گریز توسط ماموران  پاسگاه قلعه بید  در بزرگراه خاش زاهدان و شلیک به سمت خودروی آنها و استفاده ماموران از مانع خارک از جاده منحرف و خودرویشان واژگون شد و راننده و همراه وی به شدت زخمی و به بیمارستانی در زاهدان منتقل می شوند.
به گزارش یکی از شاهدان عینی:  ماموران بدون توجه به وضعیت زخمی ها صحنه را ترک کردند. که این مساله باعث  خشم مردم منطقه شد و به سمت ماموران سنگ پراکنی کردند.

این شاهد ماجرا افزود: مامورین پاسگاه قلعه بید لباس محلی مردم بلوچ به تن داشتند و لباس نظامی نداشتند و مربوط به حوزه استحفاظی شهرستان زاهدان بودند  ولی از حوزه استحفاظی خود عبور کرده و وارد حوزه شهرستان خاش در منطقه چاه احمد شده بودند . 

هیچ نظری موجود نیست: