.

۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

دست کم ۱۲ کشته در حمله مجاهدین به دفتر هفته‌نامه فرانسوی در پاریس

یکی از قربانیان حمله به دفتر شارلی ابدو در پاریس
روز چهارشنبه، در حمله  به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم ۱۲نفر کشته شدند. دو نفر از کشته‌شدگان پلیس هستند.  یکی از سردبیران و سه کارتونیست این هفته‌نامه در میان کشته‌ها هستند.
 این هفته‌نامه طنز سال ۲۰۱۱ پس از انتشار کاریکاتوری درباره پیامبر اسلام  صلی الله علیه وسلم به آتش کشیده شده بود. یکی از توئیت‌های آخر این هفته‌نامه در مورد ابوبکر البغدادی، خلیفه «حکومت اسلامی» بود که پانزده دقیقه پیش از حمله به این هفته نامه منتشر شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: