.

۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

حمله به پایگاه نظامی کوهک سراوان توسط مبارزان سازمان جیش العدل

به نام عدل

سازمان جیش العدل به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزندان سلحشور و مومن اهلسنت ایران در گردان نظامی شهید شیخ ضیائی (ره) با حمله ای وسیع و مقتدرانه به پایگاه نظامی کوهک سراوان دهها تن از پاسداران نظام را به هلاکت رساندند.
گردان نظامی شهید شیخ ضیائی از شاخه های نظامی سازمان جیش العدل با ارسال پیامی به روابط عمومی سازمان اعلام نمود که مبارزان این سازمان شب گذشته به پایگاه نظامی کوهک سراوان حمله ای وسیع و مقتدرانه نموده که طی این عملیات دهها تن از پاسداران نظام به هلاکت رسیده و تعدادی دیگر مجروح شدند و مبارزان پس از عملیات موفقیت آمیز بدون کوچکترین تلفاتی به پایگاههای خود بازگشتند.

این عملیات توسط مبارزان سازمان جیش العدل در حقیقت پاسخی است به جنایتهای رژیم سفاک خمینیسم علیه مردم مظلوم و ستمدیده سوریه که همه روزه توسط درندگان سپاه پاسدران انقلاب خمینی ملعون و حزب الشیطان مردود قربانی می شوند و حتی درنده خویان تربیت یافته دربار خمینی و خامنه ای به زنان و کودکان مسلمان سوریه رحم نمی کنند.

در حقیقت صفویان جنایت پیشه که مدتی چهره سفاک خود را برای فریب دادن مسلمانان پنهان کرده بودند با انقلاب سوریه و آغاز جهاد علیه بشار اسد (که یک شیعه سکولار است )حقیقت خود را برای جهانیان و بویژه مسلمانان آشکار نمودند و نشان دادند که در جنایت و قتل و خونریزی و آدم کشی از نیاکان صفوی خود دست کمی ندارند.

اما از سوئی مسلمانان جهان بیدار شده و حقیقت را دریافتند و دانستند که هر آنچه که سران نظام خمینی ندای وا اسلاما سر داده بودند فقط مکر و فریب  و برای گول زدن مسلمانان بوده و در حقیقت دل صفویان از بغض و نفرت و دشمنی با مسلمانان پر بوده است که نهایتا این بغض و نفرت در سوریه آشکار گردید و این آگاهی مسلمانان پیروزی بزرگی است در شناخت دشمنی که سالها اهلسنت ایران فریاد می زدند و گوش شنوائی در خارج وجود نداشت اما جنگ سوریه و خواست پروردگار چنین شد که حقیقت کریه و شیطانی صفویت ایرانی برای همگان آشکار گردد.

سازمان جیش العدل اعلام می دارد که همانگونه که از اهلسنت ایران دفاع می کند همچنین از مسلمانان مظلوم سوریه که با بی رحمی و قساوت مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند دفاع خواهد کرد و عملیات کوهک سراوان اولین پاسخ از سوی مبارزان اهلسنت به نظام می باشد و اگر نظام خمینیسم از دخالت در سوریه و جنایت علیه مسلمانان سوریه دست برندارد منتظر حملات شدید مبارزان اهلسنت باشد و بداند که فرزندان اهلسنت از هر سوی جهان آماده مقابله و مبارزه با نظام جنایتکار هستند و تا آخرین قطره خود با جنایتکاران خونخوار صفوی خواهند جنگید.

سازمان جیش العدل 

پنجشنبه 13 تیر 1392

هیچ نظری موجود نیست: